Zapobieganie i rokowanie

W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie poznano pierwotnej przyczyny tej choroby, nie znane są jakiekolwiek środki przyczyniające się do jej zapobiegania. Ważne jednak, aby pacjenci mieli świadomość, jak należy zapobiegać występowaniu niezwykle uporczywych objawów zespołu jelita drażliwego. Dzięki dokładnej obserwacji pewnych czynników wywołujących atak choroby możliwa jest swego rodzaju kontrola, pozwalająca na łagodzenie, bądź niwelowanie typowych objawów. Taka obserwacja jest możliwa dzięki prowadzonemu systematycznie dzienniczkowi choroby, w którym zapisuje się wszystkie spożywane pokarmy oraz napoje, wszelkie dolegliwości i objawy. Po pewnym czasie, na podstawie porównania spożywanych pokarmów i napojów oraz towarzyszących temu dolegliwości, możliwe jest wdrożenie odpowiedniego leczenia, a także ustalenie indywidualnej diety, która stanowi niezwykle ważny element terapii.

Na chwilę obecną choroba ta nie jest w 100% wyleczalna. W większości przypadków dolegliwości uporczywie nawracają. Mimo znacznego obniżenia jakości życia, choroba ta ma jednak łagodny przebieg, nie prowadząc do poważnych następstw.