Rozpoznanie

Celem wykluczenia organicznej przyczyny schorzenia wykonywane są badania pomocnicze. Zalecane badania diagnostyczne obejmują w tym przypadku: morfologię krwi obwodowej OB, badanie ogólne moczu, badania biochemiczne krwi, badania bakteriologiczne, a także badania kału. W zależności od danego przypadku klinicznego, wskazane jest niekiedy wykonanie dodatkowych badań uzupełniających.

badanie krwi

Zgodnie z wytycznymi rzymskimi III diagnoza ustalana jest na podstawie określenia typowych objawów, do których zalicza się: nawracający ból, bądź dyskomfort w jamie brzusznej, który trwa trzy lub więcej dni w miesiącu przez okres ostatnich trzech miesięcy, z towarzyszącymi temu dwoma lub więcej innymi objawami: poprawa po wypróżnieniu, początek dolegliwości wiążący się ze zmianą wyglądu stolca, a także początek dolegliwości wiążący się ze zmianą częstości wypróżnień.

Różnicowanie

Biorąc pod uwagę charakterystyczne dla zespołu jelita drażliwego objawy, przed ostatecznym rozpoznaniem choroby, konieczne jest wykluczenie innych schorzeń, do których należy przede wszystkim zaliczyć: celiakię, nieswoiste oraz swoiste zapalenia jelit, biegunki u osób nadmiernie stosujących środki przeczyszczające, nowotwory jelita grubego, choroby metaboliczne, guzy endokrynne oraz uchyłki okrężnicy.