Zespół jelita drażliwego a inne choroby

U niektórych pacjentów posiadających objawy kliniczne wskazujące na zespół jelita drażliwego, mogą pojawiać się również inne choroby, współistniejące z zespołem jelita drażliwego, bądź stanowiące jedyną przyczynę występujących objawów. Do takich chorób należy przede wszystkim alergia pokarmowa oraz choroba trzewna. Obie wspomniane choroby występują znacznie częściej w przypadku osób z zespołem jelita drażliwego, niż ma to miejsce w przypadku ogólnej populacji. Zespół jelita drażliwego może współistnieć z chorobą trzewną, ale może okazać się również, że objawy zespołu jelita drażliwego mogą stanowić objawy celiakii.

Przeprowadzane od lat badania naukowe potwierdzają fakt, że u pacjentów z rozpoznanym zespołem jelita drażliwego, przyczynę dotychczasowych dolegliwości może stanowić nietolerancja pokarmowa, bądź nierozpoznana dotąd alergia. Największą grupę chorych, liczącą około 40% ogółu osób z zespołem jelita drażliwego, stanowią osoby z nietolerancją mleka. Charakterystyczne są także objawy pojawiające się po spożyciu takich produktów, jak: jajka, kukurydza, cebula, czekolada, kawa, orzechy, jabłka, a także alkohol.